Organisatie- en Familieopstellingen

Een familie- of organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die vaak gebruikt wordt om (hardnekkige) vraagstukken te onderzoeken. Aan de hand van een opstelling wordt de dynamiek in een systeem zichtbaar.

Door de dynamiek in een systeem waar te nemen kan eventueel een beweging worden gemaakt die zorgt voor meer vrijheid en verbinding met anderen.

De verhoudingen in families (of organisaties) worden beeldend onderzocht

Deze manier van onderzoeken is gebaseerd op het systeemdenken van Bert Hellinger. Een werkwijze die zijn oorsprong kent in het onderzoeken van de verhoudingen binnen families. In een opstelling onderzoek je jouw positie ten opzichte van bijvoorbeeld je ouders, broer of zus ook wel gezin van herkomst genoemd.

Tijdens een opstelling kan gebruik gemaakt worden van representanten. Representanten staan in een familieopstelling voor: vader, moeder, broer, oom, tante en bij een organisatieopstelling voor: je baas, organisatie, collega, etc.

Inmiddels wordt deze werkwijze ook toegepast op verhoudingen bijvoorbeeld binnen bedrijven en instellingen waar je kijkt naar de verhouding tussen afdelingen, baas, collega’s, etc.

Voorafgaand aan de opstelling is het heel belangrijk het vraagstuk zo helder mogelijk te krijgen. Dat doen we door een vraaggesprek voorafgaand aan de opstelling. De vragen kunnen gaan over hetgeen wat er nu speelt. En zijn bedoeld om het vraagstuk helder te krijgen. Je kunt hierbij denken aan vragen als: waar ontstaan steeds de conflicten, is er een onduidelijkheid waardoor bijvoorbeeld het contact verbroken wordt? Het zijn allemaal vragen die iets zeggen over de relatie die jij hebt met je familie(lid) of een collega op het werk.

Bekijk ook de andere coachingmethoden die ingezet kunnen worden.